Master Link thành lập năm 2018 tại Việt Nam bởi ông Bùi Thanh An. Về cơ bản, công ty được thành lập để tiến hành và phát triển kinh doanh từ nhiều loại hình khác nhau bao gồm cả lĩnh vực giáo dục, nơi bắt đầu xây dựng các trường tư thục tại Việt Nam.
Ngày nay, Master Links đang tiến xa hơn việc phát triển kinh doanh bằng hình thành một hệ thống kinh doanh các sản phẩm khác nhau và trực tiếp chia se loi nhuan cung cong dong.Mucj tieu phát triển các lĩnh vực kinh doanh khác nhau cong tac phat trien kinh doanh ben vung .ky ket cac hop ddoong cong tac công ty ở Malaysia, DPL Trading do ông Sazali Mahpoz thành lập .Master Link có ý định và mục tiêu là mở rộng và củng cố các doanh nhân bắt đầu từ cấp độ châu Á và mở rộng ra cấp độ quốc tế. Mục tiêu không chỉ là những sản phẩm thông thường mà còn là tầm nhìn sẽ sinh ra nhiều triệu phú